Loading…

Àrees de negoci

Valoració de finques i immobles rústics

A 2AGRO som especialistes a determinar el valor de mercat dels següents béns immobles:

Peritacions Judicials

2AGRO intervé en tota mena de reclamacions i conflictes, els quals, de vegades, es solucionen per la via amistosa, però en la majoria de les ocasions es recorre a la via judicial. Apuntarem uns quants exemples:

Inspeccions alimentàries

Constitueix una línia d'activitat en auge. D'una banda, els consumidors són ara més exigents que mai en qualitat i salut alimentària, i per una altra, cada vegada els aliments vénen de més lluny, i per tant són més susceptibles de deteriorar-se.

Expropiacions

És innegable que cada vegada es costrueixen més carreteres, vies de tren, conduccions d'aigua i gasoductes, ja que la societat necessita unes bones comunicacions i infraestructures per a seguir progressant. Però abans d'iniciar aquestes obres cal recordar que l'Administració i Afectatsunes indemnitzacions compensatòries justes. I és per al seu càlcul que sol.liciten dels nostres serveis. En aquest tipus de treballs, cal cuidar per igual dues vessants diferents:

Danys i perjudicis. Sinistres

En aquestes actuacions, 2AGRO, intermèdia entre els interessos de les Companyies asseguradores i la dels Afectats. Donat que tot és susceptible d'assegurar-se, tot també ho és de patir sinistres:

Assessorament tècnic i enginyeria

Complementàriament a la nostra activitat valorativa i pericial, oferim als nostres clients els següents serveis:

Pressupost de taxació

Ens posarem en contacte amb vostè al més aviat per facilitar-li el pressupost per taxar la seva finca rústica. Si té algun dubte, pot trucar-nos a l'935.880.217.

© 2020 2agro.com. Tots els drets reservats.
Fet per APPING.